#حزب محافظه کار انگلیس

رشد اسلام‌هراسی در حزب حاکم انگلیس

۱۳۹۸ تیر ۲۷

مطابق یک نظرسنجی، تقریباً اکثر اعضای حزب محافظه کار انگلستان، خواهان کاهش ورود مسلمانان به این کشور هستند. همچنین بررسی ها نشان می دهد فقط 8 درصد از اعضای حزب، اسلام‌هراسی در حزب را یک معضل قلمداد می‌کنند و 79 درصد آنها معتقدند هیچ مشکلی در این رابطه وجود ندارد.

جزئیات