#مسلمانان انگلیس

تعصبات مذهبی بیش از تعصبات نژادی است

۱۳۹۹ آذر ۱۴

عموم مردم نسبت به مسئله‌ی ازدواج بین اقوام مختلف دید مثبت دارند؛ اما از ازدواج با اقلیت های دینی به ویژه مسلمانان ابراز نارضایتی می کنند

جزئیات

چگونه رسانه‌ها زنان مسلمان را مقصر شیوع کرونا جلوه می‌دهند؟

۱۳۹۹ مرداد ۲۹

چرا وقتی صحبت از وضعیت قرمز بدلیل شیوع کرونا می شود، تصاویر اقلیت‌ها و به طور خاص مسلمانان در رسانه ها به تصویر کشیده می شود؟

جزئیات

رشد اسلام‌هراسی در حزب حاکم انگلیس

۱۳۹۸ تیر ۲۷

مطابق یک نظرسنجی، تقریباً اکثر اعضای حزب محافظه کار انگلستان، خواهان کاهش ورود مسلمانان به این کشور هستند. همچنین بررسی ها نشان می دهد فقط 8 درصد از اعضای حزب، اسلام‌هراسی در حزب را یک معضل قلمداد می‌کنند و 79 درصد آنها معتقدند هیچ مشکلی در این رابطه وجود ندارد.

جزئیات