محدودیت زنان محجبه در آلمان

اسلام و مسلمانان از دریچه رسانه های جهان

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

بازنگری در قوانین مربوط به زنان در تونس، مشکلات مسلمانان پناهنده و به ویژه زنان باحجاب در پیدا کردن شغل در آلمان و بی تفاوتی مسلمانان جهان نسبت به وضعیت اویغورهای چین، از موضوعاتی است که مورد توجه رسانه های جهان قرار گرفته است:

جزئیات