ائتلاف نظامی آمریکا در خلیج فارس

مروری بر مهمترین رویدادهای هفته در ایران و جهان

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

دعوت وزیر خارجه ایران توسط ترامپ به کاخ سفید پیش از اعمال تحریم علیه وی، پیوستن بریتانیا به ائتلاف نظامی آمریکا در خلیج فارس و لغو خودمختاری کشمیر توسط دولت هند از مهمترین رویدادهای هفته بود:

جزئیات