#تاثیر اسلام بر غرب

آنچه تمدن غرب را مدیون فرهنگ اسلامی کرده است

۱۳۹۸ شهریور ۰۵

جبر، کیمیا و الکل همگی برگرفته از واژگان عربی هستند که در دوران جنگ‌های صلیبی وارد غرب شدند.

جزئیات