بوریس جانسون

نگاهی به مهمترین اخبار هفته در ایران و جهان

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

با سفر جواد ظریف به فرانسه، احتمال دیدار رؤسای جمهور ایران و امریکا بیشتر از همیشه قوت گرفت؛ اما با سخنانی که هر دو طرف در روزهای بعد مطرح کردند، امیدها برای مذاکره بار دیگر رنگ باخت

جزئیات