دلیل مهاجرت به امریکا

زنانی که از مرگ می گریزند

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

میزان خشونت در آمریکای مرکزی به حدی است که به گفته سازمان ملل زندگی در آنجا به اندازه زندگی در مناطق جنگی خطر آفرین است.

جزئیات