راز ماندگاری عاشورا

خدای امام حسین(ع) و خدای اموی ها

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

چهارمین شب از سلسله‌نشست‌های «عاشورا و امروز ما» شامگاه یک‌شنبه ۱۷ شهریورماه با حضور غلامرضا ظریفیان شفیعی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در رشته تاریخ برگزار شد.

جزئیات