#نقش زنان در زنده ماندن عاشورا

نقش زنان در تاریخ عاشورا (بخش دوم)

۱۳۹۸ مهر ۱۴

عاشورا گذشت ولی جبهه‌ی نهضت امام حسین علیه‌السلام توسط شیرزنان داغدار کاروان حضرت، شروع به فعالیت کرد. ابلاغ پیام شهیدان از هر سو آغاز شد و ریشه‌‌ی نهضت را در دل مردم استوار ساخت.

جزئیات

نقش زنان در تاریخ عاشورا

۱۳۹۸ شهریور ۱۸

همراهی بانوان در قیام عاشورا، از جمله تاکتیک‌های هوشمندانه‌ی سیدالشهداء علیه‌السلام به شمار می‌رود. این بانوان از بزرگترین سخنوران جهان اسلام بودند که می توانستند حوادث روز واقعه را به نیکوترین و مؤثرترین وجه برای مردم توصیف کنند

جزئیات