#مصر

روند رو به رشد فقر در مصر

۱۳۹۸ شهریور ۲۷

آمارهای رسمی که اخیراً صورت گرفته است، نشان می‌دهد که 32 درصد مصری‌ها در فقر به سر می‌برند. در این مقاله برآنیم تا با ارئه نظرات کارشناسان حوزه‌های سیاست و امنیت خاورمیانه و شمال آفریقا، به بررسی اثرات احتمالی این روند بپردازیم.

جزئیات