سرمایه گذاری کشورهای عرب خلیج فارس در دانشگاههای غرب

نفوذ کشورهای ثروتمند عرب، در اتاق های فکر غرب

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

درحالیکه سعودی و امارات در حال بسط و افزایش قدرت نرم خود در خاورمیانه و شمال آفریقا هستند، از غرب نیز غافل نشده اند.

جزئیات