توافقنامه پاریس

گام های مؤثر 6 کشور برای مقابله با تغییرات اقلیمی

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

در این مقاله مختصراً به بیان گام‌هایی که 6 کشور جهان برای دستیابی به اهداف اجلاس تغییرات اقلیمی پاریس برداشته‌اند، پرداخته شده است.

جزئیات