اردن

برندگان و بازندگان دوران پسا ترامپ

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

بیشترین کسی که از ریاست جمهوری بایدن منتفع شد، پادشاه اردن بود

جزئیات

آیا راه اردن به روی زائران شیعه باز می شود؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

به تازگی بحثی در محافل اردن در گرفته است که از امکان باز شدن راه ورود شیعیان به کشور و زیارت قبور بزرگان این مذهب، سخن می گوید.

جزئیات

مصر، عراق و اردن: آیا مشارکتی جدید در حال شکل گیری است؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

همکاری های اقتصادی دلیل اصلی ایجاد چنین اتحادی است اما هر سه کشور انگیزه های سیاسی خاص خود را نیز دارند

جزئیات

معلمان اردن، خواهان حقوق و کرامت بیشتر

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

معلمان در اردن طی اعتصاباتی، درآمد بالاتر و احترامی در خور شأن و مقام خود را خواستار شدند. این اعتصابات گویای بی‌احترامی دولت و جامعه به این قشر زحمت‌کش و به تنگ آمدن فرهنگیان اردن از انجام اضافه کاری برای جبران درآمد کم خود است.

جزئیات