محمد جواد ظريف

مذاکره برای اطمینان از عدم وقوع جنگ

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

با افزایش فشارهای آمریکا بر ایران و درحالیکه خبرهایی از مذاکره بین دو کشور با وساطت عمان به گوش می رسد، ورود ناو هواپیمابر لینکلن به آب های خلیج فارس از دید برخی از تحلیلگران سیاسی زنگ خطر بروز جنگ را به صدا درآورده است.

جزئیات

از نشست اسلو تا بیانیه سردار سلیمانی

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

از آنجا که چنین واکنش های تندی، دست دولت بحرین را در سرکوب بیشتر شیعیان به بهانه ارتباط با ایران باز می گذارد این سؤال مطرح می شود که دلیل صدور چنین بیانیه ای چیست؟

جزئیات