تأثیر تحریم ها بر فعالیت های علمی

تأثیر منفی تحریم های آمریکا بر فعالیت‌های علمی در ایران

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

تحریم‌های مالی ایالات متحده بر ایران و در پی آن، سقوط ارزش پول این کشور، علاوه بر تأثیر مخربی که بر اقتصاد ایران داشته، موجب انزوای علمی و فشار روانی بر محققین این کشور شده و روند فعالیتهای علمی را کند کرده است.

جزئیات