ساختار سیاسی لبنان

علاقه‌ شیعیان لبنان به حزب‌الله

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

اکثر لبنانی ها قبول دارند که سیستم حکومتی حزبی، ریشه ناکارآمدی و فساد نظام است؛ اما هیچکس نمی خواهد که حزب متبوعش از قدرت کنار رود.

جزئیات

ساختار فسادزای سیاسی در لبنان

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

چندی است که لبنان صحنه اعتراضات گسترده مردم علیه احزاب سیاسی و حاکمان کشور است؛ اما دلیل این ناخشنودی چیست و آیا برکناری دولت می تواند گره از وضعیت نابسامان لبنان بگشاید؟

جزئیات