توافق پوتین و اردوغان

مروری بر مهمترین خبرهای هفته

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

این هفته نیز مردم لبنان علی رغم اصلاحات نخست وزیر، به تظاهرات خود ادامه دادند و در نبرد شمال سوریه، با توافقی که بین اردوغان و پوتین صورت گرفت دولت سوریه برنده اصلی ماجرا شد

جزئیات