اعتراضات مردم شیلی

علل اعتراض در شهرهای ثروتمند جهان

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

مقامات پاریس، هنگ کنگ و سانتیاگو به دلیل فاصله گرفتن از مردم، از پیش‌بینی تبعات تصمیمات خود، به ترتیب در افزایش مالیات سوخت، لایحه استرداد مجرمان و افزایش قیمت بلیت مترو، ناتوان ماندند.

جزئیات