#کردها

روزهای ناارام ترکیه

۱۳۹۴ مرداد ۲۵

در روزهای اخیر ترکیه شاهد چندین حمله‌ی پیاپی بود. در یکی از این حملات دو زن در مقابل کنسولگری آمریکا اقدام به تیراندازی کردند. در منطقه‌ی دی

جزئیات