پیروزی حزب محافظه کار

مروری بر مهمترین اخبار هفته

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

نتایج اولیه انتخابات مجلس عوام بریتانیا حاکی از پیروزی حزب محافظه کار به رهبری بوریس جانسون و آسان تر شدن راه خروج این کشور از اتحادیه اروپاست

جزئیات