#علویها

نگاهی به زندگی ایت الله شهید سید حسن شیرازی

۱۳۹۷ خرداد ۳۱

شهید سید حسن شیرازی برای حل مشکلات جهان اسلام تلاش بسیار کرد که از ان جمله میتوان به تلاش ایشان در ازادی فلسطین، ازادی امام موسی صدر و بازسازی بقیع اشاره کرد.

جزئیات

حمله جبهة النصرة به روستای شیعه نشین ریف حمات

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۴

امروز جمعه در یورش وحشیانه جبهة النصرة به روستایی که هم مذهب دولت سوریه هستند تعدادی بیگناه کشته، زحمی و برخی ربوده شدند.

جزئیات

علویان چه کسانی هستند؟

۱۳۹۴ مرداد ۰۳

با آغاز جنگ داخلی سوریه، نام علویان که تا آن روز کمتر شنیده می‌شد در رأس خبرها قرار گرفت. خبرگزاری‌های مختلف با شیعه خواندن آنان کوشیدند که

جزئیات