یهودیان ارتدکس

مأموریت جدید ارتش اسرائیل: نجات پرجمعیت ترین شهر یهودیان

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

آیا ارتدکس ها خواهند فهمید که غیر از موضوعات دینی، سایر مسائل در صلاحیت دولت است نه خاخام ها؟

جزئیات

اسرائیل بر سر دو راهی: حقوق زنان یا حساسیت های مذهبی؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

تفکیک جنسیتی و جامعه ای که در آن زنان کمتر در نقش های مختلف دیده می شوند، رفتار تبعیض آمیز علیه زنان را عادی سازی می کند.

جزئیات

تنها در مواجهه با دنیای جدید

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

یهودیانی که بدلیل ضوابط سختگیرانه مذهب ‌ارتدکس این مذهب را ترک می گویند، رفته‌رفته احساس تنهایی و غربت می‌کنند.

جزئیات