#نسل کشی مسلمانان

مسلمانان میانمار، اقلیتی فراموش شده

۱۳۹۴ مرداد ۰۸

هر ساله با آغاز فصل تابستان شاهد مهاجرت گسترده‌ی مردم از آسیا و آفریقا، به قاره‌ی اروپا برای رسیدن به امنیت و بهره‌مندی از زندگی مطلوب‌تر هستیم

جزئیات

نسل‌کشی سربرنیتسا

۱۳۹۴ مرداد ۰۵

بیست سال پیش جمعیت زیادی از مردم جنگ زده ی بوسنی به شهر سربرنیتسا پناه آوردند. درحالیکه جامعه ی بین الملل متعهد شده بود آنان را مورد حمایت قرا

جزئیات