ولی نصر

تاثیر بود و نبود سلیمانی در خاورمیانه

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

ما نمی دانیم ایران کجا را خواهد زد و آیا این حمله انتقامی الان خواهد بود یا خیر، ولی احتمالا تا بعد از مراسم خاکسپاری سلیمانی منتظر می مانند

جزئیات