زن کشی

میزان بالای زن کشی در آلمان

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

روزانه یک مرد در آلمان در صدد کشتن شریک زندگی فعلی یا سابقش بر می آید و از هر سه تلاش برای قتل، یکی به مرگ می انجامد.

جزئیات

بی توجهی دولت ترکیه به خشونت علیه زنان

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

به تازگی یک زن جوان ترک در راه عزیمت به خانه به قتل رسید؛ در واقع، وی یکی از 430 زنی است که در سال 2019 در ترکیه به قتل رسیده است.

جزئیات