رقابت ایران و عربستان

اختلاف ایران و عربستان سیاسی است نه عقیدتی

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

رقابت ایران و عربستان بر سر تبدیل شدن به قدرت اول منطقه، به اشتباه رقابت بین سنی و شیعه تفسیر می شود

جزئیات

چه شد که کار جهان اسلام به اینجا کشید؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

فهم رویدادهای سال 1979 برای کسانی که می کوشند تا آینده بهتری را برای خاورمیانه ترسیم کنند مهم است.

جزئیات