طرح صلح ترامپ

قمار امارات روی تعهد سست اسرائیل

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

ترامپ و نتانیاهو برای بقای سیاسی خود می جنگند و امیدوارند که پیروزی در سیاست خارجی، بتواند برخی از چالش های داخلی آنها را برطرف کند

جزئیات

چرا جهان عرب در مقابل معامله قرن سکوت کرد؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

موضوع فلسطین یکبار سبب اتحاد کشورهای عرب شد، پس چرا اعلام جزئیات طرح یکجانبه ترامپ واکنش چندانی در جهان عرب ایجاد نکرد؟

جزئیات