توافقنامه عراق و چین

تلاش احزاب شیعه عراق برای حفظ توافقنامه چین

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

گروههای شیعه طرفدار دولت عراق ادعا می کنند که توافقنامه ای که ماه سپتامبر بین عادل عبدالمهدی و چین امضا شد، با اعتراضات مردمی مرتبط است.

جزئیات