بیمه سلامت در آمریکا

هزینه بالای فرزند آوری در آمریکا

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

آمریکا در بین کشورهای توسعه یافته بالاترین میزان مرگ و میر مادران را دارد

جزئیات