مرگ و میر مادران

تلاش برای حفظ حیات مادران و کودکان جهان

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

کاهش 15 درصدی استفاده از خدمات بهداشتی بر اثر کرونا، در یک دوره شش ماهه، ممکن است منجر به مرگ 253000 کودک شود

جزئیات

هزینه بالای فرزند آوری در آمریکا

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

آمریکا در بین کشورهای توسعه یافته بالاترین میزان مرگ و میر مادران را دارد

جزئیات