کارنگی

بی ثباتی در سلطان نشین عمان

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

اعتراضات اخیر در عمان نشان می دهد که دولت بیش از این نمی تواند در اتخاذ یک استراتژی بلندمدت برای مقابله با معضل بیکاری، تأخیر کند.

جزئیات

بی ثباتی در سلطان نشین عمان

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

اعتراضات اخیر در عمان نشان می دهد که دولت بیش از این نمی تواند در اتخاذ یک استراتژی بلندمدت برای مقابله با معضل بیکاری، تأخیر کند.

جزئیات

آیا جمهوری اسلامی تغییرپذیر است؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

بنیاد کارنگی با کریم سجادپور کارشناس سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه مصاحبه ای انجام داده است که بخش هایی از آن را در ادامه می خوانید:

جزئیات

خاورمیانه دیگر اهمیت سابق را ندارد

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

جو بایدن گفته است که می خواهد بار دیگر آمریکا را به قدرت اول جهان تبدیل کند و در پرتو این جایگاه، اجماع کشورهای جهان را برای مقابله با چالش های روز دنیا بدست آورد.

جزئیات

لبنان، منطقه نفوذ جدید ترکیه

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

نفوذ و اثرگذاری ترکیه در لبنان رو به افزایش است، به ویژه که بسیاری از سنی ها بدنبال یک حامی منطقه ای هستند

جزئیات

قدرت بخشی به جدایی طلبان

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

اقدامات اخیر عربستان و امارات، حاکی از ایجاد قریب الوقوع حکومت جدیدی در یمن است

جزئیات

لبنان را نابود می کنیم تا از نفوذ ایران نجاتش دهیم

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

جمهوری خواهان گزارشی منتشر کرده اند که در صورت تحقق، نتایج دهشتناکی برای کشوری بدنبال دارد که خود در آستانه نابودی است.

جزئیات

حضور پررنگ جنگجویان خارجی در خلیج فارس

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

شهروندان ساکن در کشورهای حاشیه خلیج فارس، حاضر به پیوستن به نیروهای مسلح نیستند و ناگزیر این کشورها رو به استخدام سربازان خارجی می آورند.

جزئیات