الجزیره

امارات بزرگترین لابی گر جهان عرب

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

تاریخچه لابی امارات در واشنگتن در طول یک دهه پس از بهار عربی

جزئیات

اختلاف ایران و عربستان سیاسی است نه عقیدتی

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

رقابت ایران و عربستان بر سر تبدیل شدن به قدرت اول منطقه، به اشتباه رقابت بین سنی و شیعه تفسیر می شود

جزئیات

انگیزه های عربستان برای ایجاد اتحاد در شیخ نشین های خلیج فارس

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

بن سلمان می تواند از تنش زدایی با قطر برای رسیدن به دو هدف استفاده کند: اعلام به رسمیت شناختن اسرائیل و ترغیب پدرش به ترک تاج و تخت

جزئیات

تاثیر ترور دانشمند هسته ای بر مذاکرات آینده ایران و آمریکا

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

رویدادهایی که در مدت باقی مانده تا روی کار آمدن بایدن اتفاق خواهد افتاد، برنامه وی را برای شروع دیپلماسی با ایران سخت تر خواهد کرد

جزئیات

دستاوردهای روسیه از پنج سال جنگ در سوریه

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

مسکو با ورود به جنگ سوریه موفق شد حکومت آن کشور را حفظ کند، اما نتوانست به همه اهدافی که مدنظر داشت برسد

جزئیات

نسل سوخته‌ی هندوستان

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

کرونا، کودکان هندی را مجبور به ترک تحصیل کرده است

جزئیات

آزادی بیان، ابزاری در دست گروههای راست افراطی

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

محاکمه «فیلیپ مانشاوس» سؤالات مهمی در مورد نقش آزادی بیان در تحرک بخشیدن به فعالیت راست گرایان افراطی مطرح می کند.

جزئیات

عشق و احترام، پایه مدارس کودکان استثنایی انگلستان

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

مدارس انگلیس چطور از خانواده های آسیب پذیر حمایت تحصیلی، مالی و عاطفی می کنند؟

جزئیات

شیوع کرونا، وضعیت مسلمانان هند را وخیم تر کرد

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

همه‌گیری کووئید19 در هندوستان، به فرصتی برای حمله مجدد به مسلمانان تبدیل شده است.

جزئیات

دین در میانه شیوع کرونا

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

در شرایطی که روال عادی زندگی دستخوش بحران شود، مراسمات و آئین های مذهبی است که تسلی بخش مردم می گردد

جزئیات

افزایش نگران کننده شکاف طبقاتی در جهان

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

آمارها نشان می‌دهد که ثروت 22 مردی که متمولترین افراد جهان به شمار می‌روند، از ثروت همه‌ی زنان آفریقا بیشتر است.

جزئیات