ضد عفونی حرم

ضد عفونی مکانهای مقدس

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

آیا ضد عفونی حرمهای امامان شیعه با تقدس این مکانها در تعارض است؟

جزئیات