#دعا

شرایط استجابت دعا

۱۳۹۷ شهریور ۰۱

یکی از علل و اسبابی که خدا در کار انسان مؤثر قرار داده، دعا است؛ یعنی اینکه آدمی با تمام وجودش به خدا توجه کند، با او به راز و نیاز پردازد، خواسته خود را با او در میان نهد و از او کمک بخواهد. درست است که خدا همه چیز را می داند و از خواست قلبی و راز درونی همه کس آگاه است، ولی همانطور که او در مناسبات بشر با طبیعت، نظام کار و کوشش و عمل و بازده عمل را مقرر کرده، و نابرده رنج، گنجی، و ناکرده کار، مزدی، میسر نساخته، در مناسبات مستقیم انسان با خدا نیز نظام «دعا و استجابت» را مقرر ساخته است .

جزئیات

آیا خطاب اهل بیت(ع) به هنگام دعا شرک است؟

۱۳۹۴ مرداد ۱۰

دستها را برای دعا و نیایش به درگاه خدا بالا می بریم و در کنار نام «الله» نامهای امامان معصوم (علیهم السلام) را بر زبان میرانیم. برخی بر این باو

جزئیات