ایا حوادث طبیعی بلا است

کرونا آتشی بر دامان شهری مقدس

۱۴۰۰ مرداد ۱۳

با شیوع ویروس کرونا از قم، سؤالات زیادی در بستر جامعه و فضای مجازی ایجاد شد که ما را بر آن داشت با ایت الله سید جعفر شیرازی به بحث و گفتگو بنشینیم.

جزئیات