اسپانیا

اسپانیا چطور به کانون شیوع کرونا تبدیل شد

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

آب و هوای گرم، مسابقات لیگ قهرمانان اروپا و فرهنگ کافه نشینی، تنها برخی از عواملی است که به انتشار ویروس در جنوب اروپا از جمله اسپانیا کمک کرده است.

جزئیات