#آزار زنان محجبه

با شیوع کرونا، پذیرش زنان نقاب پوش بیشتر شده است

۱۳۹۹ فروردین ۲۸

با شیوع کرونا و استفاده مردم از ماسک، حضور در اماکن عمومی برای زنانی که نقاب می زنند راحت تر شده است

جزئیات