خشونت خانگی

میزان بالای زن کشی در آلمان

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

روزانه یک مرد در آلمان در صدد کشتن شریک زندگی فعلی یا سابقش بر می آید و از هر سه تلاش برای قتل، یکی به مرگ می انجامد.

جزئیات

افزایش خشونت خانگی در خاورمیانه

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

درحالیکه جهان با مقررات منع رفت و آمد و قرنطینه سعی در مهار کرونا دارد، کمتر کسی به اثرات این اقدامات فکر می کند

جزئیات