کرونا در آفریقا

آنچه آفریقای جنوبی از ایدز آموخت

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

آفریقای جنوبی از تجربه‌های خود در مواجهه با بیماری‌های همه‌گیری که در گذشته با آنها دست به گریبان بوده، برای مبارزه با کرونا بهره می‌جوید.

جزئیات