فرانس 24

مسلمانان آمریکا برای شکست ترامپ، بسیج می شوند

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

در میشیگان 270000 مسلمان داریم؛ با توجه به اینکه رقابت دو نامزد در میشیگان تنگاتنگ است، مسلمانان ایالت نقش بزرگی در تغییر موازنه بین دو نامزد دارند

جزئیات

تأثیر کرونا بر آداب دفن مسلمانان فرانسه

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

شیوع کرونا در فرانسه، یهودیان و مسلمانان را مجبور به ترک مناسک و آموزه های دینی مربوط به کفن و دفن امواتشان نموده است.

جزئیات