کرامت

دولتِ کرامت محور

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

یکی از دعاهای ماه مبارک رمضان، «دعای افتتاح» است که به خواندن آن درشبهای این ماه، توصیه شده است.

جزئیات