موضع علمای پاکستان در برابر کرونا

کرونا و روحانیون نافرمان پاکستان

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

بزرگان اهل سنت اعلام کردند که دیگر مایل به رعایت محدودیت‌های دولت نیستند و زین پس، مساجد را باز می‌کنند

جزئیات