آسوشیتدپرس

آیا انفجار بیروت چیزی را تغییر خواهد داد؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

اعتراضات باید ادامه یابد تا طبقه حاکم از صحنه خارج شده و سیستم تغییر کند

جزئیات

کنترل جمعیت یا نسل کشی

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

دولت چین، در راستای مهار جمعیت مسلمان خود، به کاهش نرخ زاد و ولد در میان اویغورها پرداخته و در مقابل، قوم هان که اکثریت این کشور را تشکیل می‌دهند را به داشتن فرزند بیشتر تشویق می‌کند.

جزئیات

موانع پیش روی زنان عراقی برای بازگشت به خانه

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

صدها هزار بانوی عراقی که از جنگ و درگیری فرار کرده اند، اکنون برای بازگشت به کاشانه خویش با تبعیض سیستماتیک روبرو هستند.

جزئیات