رابطه عربستان و آمریکا

مخالفت ولیعهد سعودی با حمله آمریکا به ایران

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

گفته می شود که نتانیاهو در دیدار اخیرش با بن سلمان خواهان حمله به تأسیسات اتمی ایران شده است

جزئیات

زمان رهایی از عربستان فرا رسیده است

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

تا وقتی به نفت نیاز داشتیم، همکاری با عربستان منطقی بود؛ اما دیگر لزومی به حفظ این رابطه نیست

جزئیات