سیاه پوستان آمریکا

بردگی جنسی، بارزترین نماد بردگی در دوران معاصر

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

امروزه، حدود 40.3 میلیون نفر در سطح جهان به بردگی کشیده شده‌اند که بیش از هر زمانی در طول تاریخ است

جزئیات

بزرگترین زندان جهان

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

اگر هر ایالت آمریکا را یک کشور بدانیم، در لیست کشورهایی که بالاترین نرخ زندانی در جهان را دارند، 31 کشور اول، ایالت های آمریکا خواهند بود

جزئیات

بدون همراهی سفیدپوستان، مشکل سیاه پوستان حل نمی شود

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

اکثر آمریکایی های سفیدپوست هنوز درکی از تبعیضی که سیاه پوستان با آن دست به گریبانند ندارند

جزئیات