لیره ترکیه

آیا رؤیای آنکارا در انضمام اقتصادی شمال سوریه، شدنی است؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

آنکارا با بهره گیری از سقوط ارزش پول سوریه، لیره ترکیه را در مناطق تحت تصرف خود در شمال سوریه به گردش درآورده است؛ حال آنکه کنارگذاشته شدن کاملِ پوند سوریه، غیر عملی به نظر می رسد.

جزئیات