#سریال ترکی

استقبال رو به گسترش از سریال های ترکیه در جهان

۱۳۹۹ تیر ۰۶

ترکیه دومین صادرکننده سریال‌های تلویزیونی در جهان است که مخاطبان زیادی را جذب خود نموده است. اما چه چیزی باعث این استقبال گسترده شده است؟

جزئیات