لایحه حمایت از زنان

مجلس به تنهایی نمی‌تواند مانع قتل‌های ناموسی در ایران شود

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

قطعاً قانونگذاری با هدف مبارزه با قتل‌های ناموسی در ایران لازم است، اما در ضمن آن، کشور باید به موضوعات دیگری همچون هنجارهای اجتماعی نیز بپردازد.

جزئیات