بروکینگز

سرنوشت حقوق زنان افغان پس از مذاکرات صلح با طالبان

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

اینکه آیا نمایندگان دولت در تیم مذاکره، می توانند طالبان را مجبور کنند که به حقوق زنان احترام بگذارند بستگی به این دارد که در میدان نبرد چه اتفاقی بیافتد و دولت افغانستان در مذاکره چقدر قوی یا ضعیف ظاهر شود

جزئیات

افزایش تنوع نژادی در آمریکا در پی کاهش جمعیت سفیدپوستان

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

براساس داده‌های سرشماری جدید ایالات متحده امریکا، جمعیت این کشور حتی سریعتر از پیش‌بینی‌های به عمل آمده در حال متنوع شدن است.

جزئیات

دلیل رویگردانی ایرانیان از میانه روها چیست؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

آیا آنگونه که برخی تحلیلگران معتقدند، ناکامی میانه روهای ایران تنها ناشی از سیاست فشار حداکثری ترامپ است؟

جزئیات