انفجار تأسیسات هسته ای نطنز

ایران چگونه پاسخ خرابکاری های اخیر را خواهد داد؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

ایرانیان تصمیم گرفته اند که فعلا از دادن هرگونه پاسخی اجتناب کنند. اگر جوابی درکار باشد، احتمالا بعد از انتخابات آمریکا خواهد بود

جزئیات